Castell

Del 17 de novembre fins el 31 de març només es faran visites guiades concertades. Per més informació truqueu al telèfon de l’Ajuntament 973156005

No tenim informació sobre el tipus de construccions que hi havia al poble durant l’època sarraïna, però de ben segur hi havia algun tipus de construcció defensiva al punt on hi trobem avui el castell. Quan Jaume I va fer donació del lloc anomenat «Spelunca Calba», l’any 1251, a l’Abadessa de Vallbona no s’esmenta cap castell, però quan aquestes ho vengueren l’any 1350 ja es menciona. L’any 1405, quan els Cavallers de l’ordre dels Hospitalers Sant Joan prenen possessió del terme de L’Espluga és quan s’avança més en la construcció. L’any 1660 el Gran Prior Torrelles va visitar el castell deixant una acurada crònica del que va veure:

«Examinà lo portal major de dit castell, les portaes del qual són novas, amb són clavassó gros y ab anella grossa de ferro, e aprés hi ha un pati, y a mà esquerra d’ell una botiga amb quatre picas d’oli de pedra, y altra botiga ahont posant lo grans; e al costat de dita botiga esta la presó, que consisteix en dos instàncias amb sas portas prou fortas amb forrallats ; y dins dita presó s’hi troba una cadena y dos grillons»

Des del castell, els Hospitalers van exercir un domini total sobre el poble i la seva gent durant més de quatre-cents anys. Amb la llei de desamortització del ministre Mendizabal de 1835 el Castell va ser adquirit per l’apotecari espluguenc Joan Cendra. L’any 1860 fa una permuta amb unes religioses Mercedàries que regentaven un col·legi ubicat a la casa coneguda actualment per Ca L’Agna. L’any 1877, quan només hi quedaven dues religioses Mercedàries al castell, les religioses Dominiques es van instal·lar al castell, que va ser convertit en escola i residència de les Monges fins que l’any 1963 van marxar. L’any 1968 va ser adquirit per l’Ajuntament.